Biedrības “Cerību Spārni” vadītāja piedalās LR Labklājības ministrijas organizētajā diskusijā

28. februārī biedrības “Cerību Spārni” vadītāja un  sociālā uzņēmuma “Visi Var” valdes locekle Eva Viļķina piedalījās Labklājības ministrijas organizētajā diskusijā, kuras galvenais mērķis bija iegūt nepieciešamās atziņas turpmākās politikas pilnveidošanai, lai veicinātu personu ar invaliditāti nodarbinātību, uzklausot visas iesaistītās puses – darba devējus ar pieredzi šajā jautājumā, cilvēku ar invaliditāti pārstāvošās NVO, kā arī valsts…