Biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pārstāves dalās ar pieredzes apmaiņas projekta laikā Vācijā gūtajiem iespaidiem un atziņām

Š. g. 1. martā biedrībā “Cerību Spārni”ar prezentāciju “Intervences habilitācijas process- uz ģimenes sistēmu vērsts atbalsts” uzstājās un pieredzē dalījās biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pārstāves Inga Šķestere, Dita Rituma un Tamāra Vahļina. Prezentācijas laikā biedrības pārstāves klātesošos iepazīstināja ar sociālās pediatrijas centra darbu Vācijā un tur īstenoto sistēmisko pieeju, sniedzot atbalstu cilvēkiem ar…