Biedrībā “Cerību spārni”uzsākts Eiropas brīvprātīgo darba projekts

Siguldas pilsētas nevalstisko organizāciju – biedrību “Siguldas Alternatīvā izglītība” un “Cerību spārni”  – sadarbības rezultātā 2017 .gada septembrī uzsākts programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ilgtermiņa Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) projekts „EVS 4 sustainable life” (Nr. 2017-2-LV02-KA135-001675).


Projekta laikā biedrībā “Cerību spārni” darbosies divi EBD jaunieši no Portugāles un Azarbaidžānas. Ikdienā brīvprātīgie asistēs biedrības personālam viņu darbā ar bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (specializētajās darbnīcās, terapijās, sociālajā aprūpē), darbosies biedrības sociālajā uzņēmumā “Visi var”, palīdzēs rīkot organizācijas ikgadējos pasākumus (teātra izrādes, koncertus, sporta spēles, labdarības akcijas, u.c.), piedalīsies Siguldas novada svētkos, tādejādi iepazīstot gan vietējās kopienas iedzīvotājus, gan Latvijas gadskārtu ieražas un svētkus.

Projekta tēmu “invaliditāte – īpašas vajadzības”“radošums un kultūra” ietvaros brīvprātīgajiem jauniešiem tiks dota iespēja iepazīt gan sociālā darba specifiku, gan īstenot savas idejas, izmantojot neformālās izglītības metodes un radot jaunus kultūras produktus.

Projekta koordinējošā organizācija ir biedrība “Siguldas Alternatīvā izglītība” . Projekta īstenošanas periods: 01.09.2017.-31.12.2019.

Aicinām sekot līdzi projekta jaunumiem EBD partnerorganizāciju mājaslapās  – http://www.valdorfabernudarzs.lv/jaunumi un kā arī sociālā tīkla profilā – https://www.facebook.com/Cer%C4%ABbu-sp%C4%81rni-278476488888958/.

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.