Kopsapulce ir biedrības augstākā lēmējinstitūcija, kurā var piedalīties visi biedri. Ikdienā biedrības darbu nodrošina Valde un valdes priekšsēdētājs.Valdi ievēl Kopsapulcē uz trīs gadiem.Valde sastāv no pieciem Kopsapulcē ievēlētiem Valdes locekļiem. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Biedrībā strādā darbinieki, kuri tiešā veidā pakļauti valdes priekšsēdētājam. Revidents veic biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli.

Biedrības „Cerību spārni” valde (ievēlēta 2015.gada 31.martā biedru kopsapulcē):

Eva Viļķina – valdes priekšsēdētāja
Rudīte Priede – valdes locekle
Līga Zālīte – valdes locekle
Mārīte Konrāde – valdes locekle
Lolita Bogdāne – valdes locekle

Biedrības darbā un sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītie darbinieki

Eva Viļķina – sociālo pakalpojumu vadītāja
tālr.:+371 26371923; e-pasts: eva.vilkina(a)ceribusparni.lv

Rudīte Priede – lietvede, e-pasts: ceribusparni(a)ceribusparni.lv

Agita Šulca – grāmatvede, e-pasts:  ceribusparni(a)ceribusparni.lv

Sandis Viļķins – saimniecības daļas vadītājs

Madara Semjonova – mājas lapas administratore, e-pasts: info(a)ceribusparni.lv

darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem:

Daina Ērgle – sociālā darbiniece, e-pasts:  daina.ergle(a)ceribusparni.lv

Aļona Alkšare – aprūpētāja

Vita Neimane – aprūpētāja

Renāte Liepiņa – aušanas darbnīcas vadītāja

Ieva Vanaga – dažādu rokdarbu darbnīcas vadītāja

Baiba Kupča – keramikas darbnīcas vadītāja

Larisa Speļģe – ādas plastikas darbnīcas vadītāja

Atis Priedītis – mūzikas nodarbību vadītājs

Inga Alviķe – gaismas teātra vadītāja

Inga Žvīgure – deju un kustību terapeite

Oksana Hana – šūšanas darbnīcas vadītāja

Mārīte Konrāde – fizioterapeite

Dace Visnola – mākslas un smilšu terapeite

darbā ar ģimenēm un bērniem:

Marika Siča – sociālā darbiniece, e-pasts: marika.sica(a)ceribusparni.lv

Lolita Bogdāne – aprūpētāja

Līga Roze-Dumbraite – logopēde

Kristīne Freiberga – canisterapijas (suņu terapijas) nodarbību vadītāja

Daina Cukura-Akmene – logoritmikas pedagoģe

Ginta Diļevka – nodarbību ar zirgiem vadītāja

Mārīte Konrāde – fizioterapeite

Dace Visnola – mākslas un smilšu terapeite

sociālā atbalsta centrā “Cerību māja”:

Līga Kalnevica – aprūpētāja

Tamāra Fjodorova – aprūpētāja

Sanita Paegle – sociālā rehabilitētāja

Dace Visnola – mākslas un smilšu terapeite

sociālais uzņēmums “Visi var”:

Anita Zakatistova – valdes priekšsēdētāja

Lienīte Meļķe – valdes locekle

Līga Zālīte – pārdevēja/ konsultante

Žanna Šulce – pārdevēja/ konsultante

Ilze Ulme – pārdevēja/ konsultante

Santa Krūmiņa – pārdevēja/ konsultante