Biedrības Cerību spārni sniegtie sociālie pakalpojumi – pasākumu kopums, kas vērsts uz bērnu ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un/vai uzlabošanu.

Pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:

Pakalpojumu nodrošināšana dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;

Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtējums;

Starpinstitucionālā un starpprofesionālā sadarbība, sniedzot sociālos pakalpojumus;

Ģimenes (personas) līdzdarbība.

 

Biedrības sniegtie sociālie pakalpojumi:

Sociālā darbinieka konsultācijas;

Ārstnieciskā vingrošana;

Deju un kustību terapija;

Mākslas terapija;

Mūzikas terapija;

Smilšu terapija;

Runas terapija;

Gaismas teātra nodarbības;

Logoritmikas nodarbības;

Īslaicīgās pieskatīšanas pakalpojums;

Vecāku atbalsta grupas.

 

Siguldas novadā dzīvojošie bērni ar invaliditāti un bērni no mazturīgām ģimenēm, kuriem ir funkcionāli traucējumi, minētos pakalpojumus var saņemt bez maksas.

Papildus informācija par pakalpojumu saņemšanu biedrībā Cerību spārni (Rīgas ielā 1, Siguldā) vai pa tālruņiem: 67976525 un 22027219.

e-pasts ceribusparni(a)ceribusparni.lv