Uzsākta projekta īstenošana labklājības jomā Siguldas novadā

Biedrība “Cerību spārni” ir saņēmusi Latvijas Valsts budžeta finansējumu projektu konkursa “Nevalstisko organizāciju projektu īstenošana labklājības jomā 2018.gadā” ietvaros projekta „Sociālo pakalpojumu attīstība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Siguldas novadā” īstenošanai. Projekta mērķis ir attīstīt sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai veicinātu nodarbinātību un iekļaušanos darba tirgū Siguldas novadā. Projekta ietvaros plānots attīstīt…