Meklējam darbiniekus

Biedrība “Cerību spārni meklē: APRŪPĒTĀJU (Amatas pagastā) Amata pienākumi: Veikt klientu aprūpi atbilstoši klientu funkcionālajam stāvoklim; Atbildēt par klientu drošību un sekot, lai klienti ievērotu iekšējās kārtības noteikumus; Sekot līdz tīrībai un kārtībai klientu dzīvojamās telpās, koplietošanas telpās, veicot mitro uzkopšanu ne retāk kā vienu reizi dienā;  Palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās…