Piešķirts apbalvojums “Siguldas novada Gada novadnieks 2021” Vitai un Imantam Rendeniekiem

Valsts svētku laikā ar visdziļāko cieņu godināti Siguldas novada goda cilvēki! Biedrības “Cerību spārni” kolektīvs no sirds lepojas, ka apbalvojumu “Siguldas novada Gada novadnieks 2021” saņēmuši arī Siguldas “Elvi” veikalu īpašnieki Vita un Imants Rendenieki. Apbalvojums Vitai un Imantam Rendeniekiem piešķirts par labajiem un cēlajiem darbiem Siguldas novadā, tostarp par mūsu akcijas “Busiņam būt!” dāsno…