Iegādāts aprīkojums projektam “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā”, Nr.9.2.2.3./20/A/025.

Biedrība “Cerību spārni” īsteno Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansētu projektu “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā”, Nr.9.2.2.3./20/A/025. Tā laikā tiek piedāvāti 5 dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 25 novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un 2 sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personu likumiskajiem pārstāvjiem. Fizioterapijas nodarbībām, kas paredzētas gan…

Sīkāka informācija

Tiek īstenots projekts sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamībai

Jau ziņots, ka , lai ieviestu sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, kā arī lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un celtu pašapziņu, biedrība “Cerību spārni” īsteno Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansētu projektu “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei…

Sīkāka informācija

Noslēdzies projekts “Darbi kopā – labi sokas Siguldā novadā 2020”

No maija līdz pat oktobra beigām notika projekta “Darbi kopā – labi sokas Siguldā novadā 2020” īstenošana biedrības sociālā atbalsta centrā “Cerību māja” teritorijā izveidotajā kopienas dārzā. Projektā 30 Siguldas novada cilvēki ar invaliditāti padomdevēja vadībā apguva dārzkopības un pašu izaudzētās ražas konservēšanas iemaņas, tādējādi attīstot patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes. Projekta dalībnieki aktīvi iesaistījās darba…

Sīkāka informācija

Uzsākta sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana projekta “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā”, Nr. 9.2.2.3./20/A/025.

Biedrība “Cerību spārni” šī gada 27.augustā ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā.” īstenošanu. Projekta mērķis ir ieviest sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas, veicinātu…

Sīkāka informācija

“Cerību spārni” iesaistās programmā “Pats savam saimes galdam”

Arī šogad biedrība “Cerību spārni” saņēmusi Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu programmas “Pats savam saimes galdam” ietvaros projekta “Darbi kopā – labi sokas Siguldā novadā 2020” īstenošanai. Projektā 30 Siguldas novada cilvēki ar invaliditāti padomdevēja vadībā uzlabos esošās dārzkopības iemaņas un apgūs jaunas, tādējādi attīstot patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un veicinot dzīves apstākļu uzlabošanos.…

Sīkāka informācija

Labdarības koncerts “Baltie Cerību Spārni”

Jau ceturto gadu Cerību spārni organizē Labdarības pasākumu Ziemassvētku laikā, Ziemas koncertzālē “Siguldas Pils kvartāls”! Pasākumā piedalījās mūsu novada mazie un lielie mākslinieki. Pateicamies par sirsnīgajiem priekšnesumiem – Anitai Zambarei, Daigai Matisonei, Guntim Osmanim , Sandai Sīlei, Siguldas PII “Tornīši”, PII Pīlādzītis un PII Allaži mazajiem dziedātājiem, Vokālai grupai “Zibsnis”, Ingai Žvīgurei, Atim Priedītim, Zitai…

Sīkāka informācija

“Cerību Spārni” dalībnieki un Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētājs koprada dāvanas senioriem

Pirms nedēļas biedrības “Cerību Spārni” dalībnieki sirsnīgā atmosfērā kopīgi ar Siguldas novada pašvaldība priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu un kolēģiem radošā darbnīcā cepa piparkūkas un gatavoja apsveikuma kartiņas ar novēlējumiem. Savukārt, 18. decembrī biedrības dalībnieces Agija Mazīte un Signe apciemoja sociālās aprūpes centru “Gaismiņas” iepriecināja seniorus ar sagatavotajām dāvaniņām un sūtīja siltus sveicienus no visiem pasākuma dalībniekiem.…

Sīkāka informācija

“Cerību Spārni” un “Visi Var” saņem LR Tiesībsarga gada balvu

Jau piekto gadu šajā laikā tiek rīkota LR Tiesībsarga Birojs, Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons un Latvijas Nacionālā bibliotēka / National Library of Latvia Gada balvas pasniegšana vairākās nominācijās par atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti. Paldies Siguldas novada pašvaldība Sociālajam dienestam par mūsu darba novērtējumu un pieteikuma iesniegšanu Gada balvas konkursam! Paldies visiem Sociālais uzņēmums…

Sīkāka informācija

Apmācības Spānijā

No š. g. 5.- 11. aprīlim mazā Malagas ( Spānija) piepilsētā notika  Spānijas Nacionālās aģentūras organizētās mācības ““Coaching the Learning process for volunteers”­*, kurās iespēja piedalīties, biedrības  “Cerību Spārni” un “ Siguldas Alternatīvā izglītība” pārstāvei Alisei Akmentiņai. Tā kā biedrība “Cerību Spārni” ir patstāvīgi sadarbojas ar brīvprātīgajiem un uzņem tos no dažādām Eiropas Savienības un ES kaimiņvalstīm,…

Sīkāka informācija