Apmācības Spānijā

No š. g. 5.- 11. aprīlim mazā Malagas ( Spānija) piepilsētā notika  Spānijas Nacionālās aģentūras organizētās mācības ““Coaching the Learning process for volunteers”­*, kurās iespēja piedalīties, biedrības  “Cerību Spārni” un “ Siguldas Alternatīvā izglītība” pārstāvei Alisei Akmentiņai. Tā kā biedrība “Cerību Spārni” ir patstāvīgi sadarbojas ar brīvprātīgajiem un uzņem tos no dažādām Eiropas Savienības un ES kaimiņvalstīm,…

Sīkāka informācija

Intervija ar Karolīnu

ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros biedrība „Siguldas Alternatīvā izglītība” sadarbībā ar biedrību “Cerību Spārni” īsteno  Stratēģisko Eiropas brīvprātīgā darba projektu „EVS 4 sustainable life”, kurā  brīvprātīgā darba pienākumus veic 24 gadus jaunā un enerģiskā Karolina Kozioł no Polijas.  Jāsaka, ka  dzīvošana ārvalstīs viņai nav sveša. Pirms ierašanās Latvijā, Karolina strādāja vasaras deju nometnē Amerikas…

Sīkāka informācija

Mācības Somijā

No š. g. 11. līdz 14. februārī, Somijas pilsētā Tamperē norisinājās Eiropas Solidaritātes korpusa ( ESK) mācības “ESC Appitiser”*. Mācības organizēja Somijas Nacionālā izglītības Aģentūra ( Finnish National Agensy for Education) sadarbībā ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru un programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstu. Arī biedrības “Cerību Spārni” un “Siguldas Alternatīvā izglītība” pārstāvei Alisei Akmentiņai  bija…

Sīkāka informācija

Biedrībā “Cerību spārni”uzsākts Eiropas brīvprātīgo darba projekts

Siguldas pilsētas nevalstisko organizāciju – biedrību “Siguldas Alternatīvā izglītība” un “Cerību spārni”  – sadarbības rezultātā 2017 .gada septembrī uzsākts programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ilgtermiņa Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) projekts „EVS 4 sustainable life” (Nr. 2017-2-LV02-KA135-001675).


Projekta laikā biedrībā “Cerību spārni” darbosies divi EBD jaunieši no Portugāles un Azarbaidžānas. Ikdienā brīvprātīgie asistēs biedrības personālam viņu darbā ar bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (specializētajās darbnīcās, terapijās, sociālajā aprūpē), darbosies biedrības sociālajā uzņēmumā “Visi var”, palīdzēs rīkot organizācijas ikgadējos pasākumus (teātra izrādes, koncertus, sporta spēles, labdarības akcijas, u.c.), piedalīsies Siguldas novada svētkos, tādejādi iepazīstot gan vietējās kopienas iedzīvotājus, gan Latvijas gadskārtu ieražas un svētkus.

Projekta tēmu “invaliditāte – īpašas vajadzības”“radošums un kultūra” ietvaros brīvprātīgajiem jauniešiem tiks dota iespēja iepazīt gan sociālā darba specifiku, gan īstenot savas idejas, izmantojot neformālās izglītības metodes un radot jaunus kultūras produktus.

Projekta koordinējošā organizācija ir biedrība “Siguldas Alternatīvā izglītība” . Projekta īstenošanas periods: 01.09.2017.-31.12.2019.

Aicinām sekot līdzi projekta jaunumiem EBD partnerorganizāciju mājaslapās  – http://www.valdorfabernudarzs.lv/jaunumi un kā arī sociālā tīkla profilā – https://www.facebook.com/Cer%C4%ABbu-sp%C4%81rni-278476488888958/.

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.