Iegādāts aprīkojums projektam “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā”, Nr.9.2.2.3./20/A/025.

Biedrība “Cerību spārni” īsteno Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansētu projektu “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā”, Nr.9.2.2.3./20/A/025. Tā laikā tiek piedāvāti 5 dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 25 novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un 2 sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personu likumiskajiem pārstāvjiem. Fizioterapijas nodarbībām, kas paredzētas gan…

Tiek īstenots projekts sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamībai

Jau ziņots, ka , lai ieviestu sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, kā arī lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un celtu pašapziņu, biedrība “Cerību spārni” īsteno Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansētu projektu “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei…

Uzsākta sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana projekta “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā”, Nr. 9.2.2.3./20/A/025.

Biedrība “Cerību spārni” šī gada 27.augustā ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā.” īstenošanu. Projekta mērķis ir ieviest sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas, veicinātu…

Apmācības Spānijā

No š. g. 5.- 11. aprīlim mazā Malagas ( Spānija) piepilsētā notika  Spānijas Nacionālās aģentūras organizētās mācības ““Coaching the Learning process for volunteers”­*, kurās iespēja piedalīties, biedrības  “Cerību Spārni” un “ Siguldas Alternatīvā izglītība” pārstāvei Alisei Akmentiņai. Tā kā biedrība “Cerību Spārni” ir patstāvīgi sadarbojas ar brīvprātīgajiem un uzņem tos no dažādām Eiropas Savienības un ES kaimiņvalstīm,…

Mācības Somijā

No š. g. 11. līdz 14. februārī, Somijas pilsētā Tamperē norisinājās Eiropas Solidaritātes korpusa ( ESK) mācības “ESC Appitiser”*. Mācības organizēja Somijas Nacionālā izglītības Aģentūra ( Finnish National Agensy for Education) sadarbībā ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru un programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstu. Arī biedrības “Cerību Spārni” un “Siguldas Alternatīvā izglītība” pārstāvei Alisei Akmentiņai  bija…

Biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pārstāves dalās ar pieredzes apmaiņas projekta laikā Vācijā gūtajiem iespaidiem un atziņām

Š. g. 1. martā biedrībā “Cerību Spārni”ar prezentāciju “Intervences habilitācijas process- uz ģimenes sistēmu vērsts atbalsts” uzstājās un pieredzē dalījās biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pārstāves Inga Šķestere, Dita Rituma un Tamāra Vahļina. Prezentācijas laikā biedrības pārstāves klātesošos iepazīstināja ar sociālās pediatrijas centra darbu Vācijā un tur īstenoto sistēmisko pieeju, sniedzot atbalstu cilvēkiem ar…

Biedrībā “Cerību Spārni” viesojas Saeimas deputāti

Š. g. 1. martā biedrībā “Cerību Spārni” viesojās Saeimas deputāti Vita Tērauda un Mārtiņš Šteins no partijas “Attīstībai Par”. Tikšanās laikā ciemiņi iepazinās ar biedrības piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumiem, atbalsta pasākumiem un nodarbinātības iespējām cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī apmeklēja sociālās uzņēmējdarbības veikalu “Visi Var” un sociālā atbalsta centru “Cerību Māja”.  Iepazīšanās ar biedrības darbību sākās…

Biedrības “Cerību Spārni” vadītāja piedalās LR Labklājības ministrijas organizētajā diskusijā

28. februārī biedrības “Cerību Spārni” vadītāja un  sociālā uzņēmuma “Visi Var” valdes locekle Eva Viļķina piedalījās Labklājības ministrijas organizētajā diskusijā, kuras galvenais mērķis bija iegūt nepieciešamās atziņas turpmākās politikas pilnveidošanai, lai veicinātu personu ar invaliditāti nodarbinātību, uzklausot visas iesaistītās puses – darba devējus ar pieredzi šajā jautājumā, cilvēku ar invaliditāti pārstāvošās NVO, kā arī valsts…

Šūšanas darbnīca

 Pirmais lielais kopīgais darbs ir izdarīts, esam izremontējuši telpu un ar šodienu sāk darboties šūšanas darbnīca!!! Šūšanas darbnīcā ir iespēja strādāt cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem, kuri kādu veselības vai citu iemeslu dēļ nevar strādāt pilnu darba slodzi, bet var strādāt atbilstoši savām spējām. Pie mums ir iespēja šūt un labot apģērbu. kā arī labprāt…

Siguldas novada foto konkurss

Čau visiem Siguldiešiem un Siguldas viesiem! Vai jūs gaidat Siguldas novada svētkus? Šis gads būs izcils un Siguldas brīvprātīgi no EBD projekta jums sagatavojuši foto konkursu, lai padarītu to neaizmirstamu. Tas palīdzēs saglabāt katru priecīgo un skaisto Siguldas svinību brīdi. Šī ir tava iespēja sagādāt Siguldai dāvanu. Labākās fotogrāfijas kļūs par pastkartēm labdarības veikalam “Visi…