top of page

DIENAS APRŪPES CENTRI

Dienas aprūpes centru pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina sociālā darba, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

 

Biedrībai “Cerību spārni” ir trīs dienas aprūpes centri – viens no tiem atrodas Siguldā, Rīgas ielā 1,  otrs atrodas Spāres muižas vecajā teritorijā – Cēsu novada “Spārē” un trešais atrodas Siguldas novada Mālpilī.

 

Siguldas dienas aprūpes centrs darbojas kopš 2011. gada un ikdienā sniedz pakalpojumus vairāk kā 60 pieaugušajiem un 30 bērniem ar invaliditāti. Dienas aprūpes centrs “Spāre” atklāts 2021. gada augustā un sniedz pakalpojumus 18 cilvēkiem ar invaliditāti. Mālpils dienas aprūpes centrs atvērts 2022. gada augustā, tajā šobrīd pakalpojumus saņem 10 cilvēki ar invaliditāti. Pakalpojuma saņēmējiem specializētajās darbnīcās ir iespēja apgūt aušanu, rokdarbus, keramiku, šūšanu, sveču un ziepju liešanu, mājturības un dārza darbus.

 

Mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi” var iepazīties ar pakalpojumiem un terapijām, kuras var saņemt, apmeklējot dienas aprūpes centrus vai specializētās darbnīcas.

237977104_5835682293168322_4784445446339084684_n.jpg

Siguldas dienas aprūpes centra kontaktinformācija
Biedrības “Cerību spārni” “Iespēju māja”
Adrese: Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas novads
Tel.: 29226327
E-pasts: marita.vabela@ceribusparni.lv

Dienas aprūpes centrā pilngadīgas personas var saņemt sociālā darbinieka un speciālistu konsultācijas par sociālajiem pakalpojumiem un to saņemšanas iespējām, kā arī apmeklēt fizioterapijas nodarbības, mūzikas un gaismas teātra nodarbības un piedalīties informatīvi izglītojošos pasākumos.

 

Dienas aprūpes centrā pieejams arī bērnu pieskatīšanas pakalpojums, kas nodrošina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām atbilstošu īslaicīgo pieskatīšanu laikā, kad bērna ģimenes locekļiem nav iespēju pašiem nodrošināt bērna pieskatīšanu.

 

 

Dienas aprūpes centra “Spāre” kontaktinformācija
Adrese: “Spāres muiža” 21, Spāre, Amatas pagasts, Cēsu novads
Tel.: 22091415
E-pasts: vineta.zarina@ceribusparni.lv

Dienas aprūpes centra "Mālpils" kontaktinformācija

Adrese: Pils iela 7, Mālpils, Siguldas novads.

Tel.: 20006912

E-pasts: indra.nimane@ceribusparni.lv

bottom of page