Biedrība “Cerību spārni”

Tālr. +371 26371923

E-pasts: ceribusparni(a)ceribusparni.lv

.

Eva Viļķina
valdes priekšsēdētāja
Tālr. +371 26371923
E-pasts: eva.vilkina(a)ceribusparni.lv

Sanda Bērziņa
izpilddirektore
Tālr.: +371 29618186
E-pasts: sanda.berzina(a)ceribusparni.lv

Rudīte Priede
lietvede

Tālr. +371 26419420
E-pasts: ceribusparni(a)ceribusparni.lv

Marita Vabeļa
sociālā darbiniece darbam ar pieagušām personām

Tālr.: +371 26761072

E-pasts: marita.vabela(a)ceribusparni.lv

Marika Siča
sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Tālr.: +371 26879835

E-pasts: marika.sica(a)ceribusparni.lv

Rita Arāja
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 28262608
E-pasts: rita.araja(a)ceribusparni.lv

Evija Grava
grupu mājas “Cerību māja” pakalpojuma vadītāja
Tālr.: +371 22091415
E-pasts: ceribumaja(a)ceribusparni.lv

Mūsu adrese: Sigulda, Rīgas iela 1