Biedrības „CERĪBU SPĀRNI” (turpmāk tekstā „Biedrība”).

Nosaukums angļu valodā ir „WINGS OF HOPE” (saīsināti – „WH”).

Biedrības mērķi:

  • Aizstāvēt ģimeņu, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, tiesības un likumīgās intereses;
  • Veicināt pozitīvu attieksmi pret bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem;
  • Iestāties par nodarbinātības politikas izveidi jauniešiem ar invaliditāti;
  • Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti.

Biedrības uzdevumi:

  • Izglītot ģimenes locekļus medicīnas, sociālajā un juridiskajā jomā, tādejādi palielinot viņu pašpalīdzības iespējas;
  • Pievērst sabiedrības uzmanību cilvēku ar invaliditāti problēmām, veicināt viņu tiesību un likumīgo interešu aizstāvību;
  • Realizēt vispusīgas rehabilitācijas programmas;
  • Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām;
  • Sekmēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu sociālajā, garīgajā, informācijas un izglītības jomā, u.c.