Kopsapulce ir biedrības augstākā lēmējinstitūcija, kurā var piedalīties visi biedri. Ikdienā biedrības darbu nodrošina Valde un valdes priekšsēdētājs.Valdi ievēl Kopsapulcē uz trīs gadiem.Valde sastāv no pieciem Kopsapulcē ievēlētiem Valdes locekļiem. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu. Biedrībā strādā darbinieki, kuri tiešā veidā pakļauti valdes priekšsēdētājam. Revidents veic biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli.

Biedrības „Cerību spārni” valde:

Eva Viļķina – valdes priekšsēdētāja
Rudīte Priede – valdes locekle
Līga Roze-Dumbraite – valdes locekle
Mārīte Konrāde – valdes locekle
Lolita Apaļka– valdes locekle

Kā kļūt par biedrības “Cerību spārni” biedru

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kura atzīst Biedrības statūtus, ir ieinteresēta Biedrības darbībā, apņemas ievērot Biedrības statūtus un pārvaldes institūcijas lēmumus.

Ja vēlies kļūt par biedrības “Cerību spārni” biedru, brīvā formā nosūti iesniegumu un motivāciju uz e-pasta adresi ceribusparni@ceribusparni.lv , iekļaujot sekojošo informāciju:

  • juridiskajām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvja vārds, uzvārds, amats, e-pasta adrese, kontakttālrunis;
  • fiziskajām personām – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis.

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības Valde, izskatot pieteicēja iesniegums kārtējā valdes sēdē, pieņemot lēmumu ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu.

Biedrības darbā un sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītie darbinieki

Eva Viļķina – sociālo pakalpojumu vadītāja
tālr.:+371 26371923; e-pasts: eva.vilkina(a)ceribusparni.lv

Rudīte Priede – lietvede, e-pasts: ceribusparni(a)ceribusparni.lv

Dina Pērkuma – grāmatvede, e-pasts:  ceribusparni(a)ceribusparni.lv

Sandis Viļķins – saimniecības daļas vadītājs

Indra Radzeviča un Krista Krieviņa – mājas lapas administratores, e-pasts: info(a)ceribusparni.lv

darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem:

Daina Ērgle – sociālā darbiniece, e-pasts:  daina.ergle(a)ceribusparni.lv

Aļona Alkšare – atbalsta persona

Vita Neimane – atbalsta persona

Solvita Slišāne – atbalsta persona

Renāte Liepiņa – aušanas darbnīcas vadītāja

Madara Zeile – materiālu tehnoloģiju un dizaina darbnīcas vadītāja

Atis Priedītis – mūzikas nodarbību vadītājs

Inga Žvīgure – deju un kustību terapeite

Oksana Hana – šūšanas darbnīcas vadītāja

Mārīte Konrāde – fizioterapeite

Dace Visnola – mākslas un smilšu terapeite

Solveiga Ilvasa – mūzikas terapeite

Māra Rotberga– dzīvnieku terapija

darbā ar ģimenēm un bērniem:

Marika Siča – sociālā darbiniece, e-pasts: marika.sica(a)ceribusparni.lv

Lolita Apaļka – atbalsta persona

Līga Roze-Dumbraite – logopēde

Ginta Diļevka – nodarbību ar zirgiem vadītāja

Mārīte Konrāde – fizioterapeite

Dace Visnola – mākslas un smilšu terapeite

Solveiga Ilvasa – mūzikas terapeite

grupu māja “Cerību māja”:

Evija Grava  – pakalpojuma vadītāja

Irma Kiršteina – aprūpētāja

Signe Vāle – aprūpētāja

Tamāra Fjodorova – aprūpētāja

Sanita Paegle – sociālā rehabilitētāja

sociālais uzņēmums “Visi var”:

Žanna Šulce – valdes priekšsēdētāja

Eva Viļķina – valdes locekle

Oksana Hana – valdes locekle

Līga Zālīte – pārdevēja/ konsultante

Žanna Šulce – pārdevēja/ konsultante

Irīna Bērziņa – pārdevēja/ konsultante

Dina Pērkuma – grāmatvede

Oksana Hana – šūšanas darbnīcas vadītāja

Indra Radzeviča – sabiedrisko attiecību speciālists

Rudīte Priede– lietvede