top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

NOTIKUSI PIRMĀ BIEDRĪBAS RĪKOTĀ KONFERENCE

Updated: Feb 29

Siguldā tiekas domubiedri, Labklājības ministrija, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija - LSUA, Nodarbinātības valsts aģentūra, Siguldas novada pašvaldība, dažādu pašvaldību darbinieki, sociālo pakalpojumu sniedzēji, uzņēmēji, sociālie uzņēmēji un visi, kuriem rūp jautājumi kā uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem ar invaliditāti.

Ar savu pieredzi un redzējumu dalījās daudzu nozaru un jomu pārstāvji un varējām ieskatīties nodarbinātības jautājumos no dažādiem skatu punktiem. Noslēgumā tika izvirzīti vairāki ieteikumi kā veicināt nodarbinātības pasākumus un kādi motivējoši pasākumi iedrošinātu uzņēmējus iesaistīt darbā cilvēkus ar invaliditāti.

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) darba vidē atrodas vissliktākā situācijā. Latvijā ir apmēram 30000 cilvēku ar GRT un no tiem nodarbināti ir gandrīz 15% cilvēku. Darbs un pastāvīgi ienākumi ir ne tikai būtiska neatkarīgas dzīves sastāvdaļa, bet dod cilvēkam iespēju pašapliecināties un jēgpilni pavadīt laiku.

Joprojām sabiedrībā valdošie aizspriedumi un stereotipi traucē šiem cilvēkiem veiksmīgāk iekļauties darba vidē. Tāpēc arī ir svarīgi organizēt izglītojošus pasākumus un sabiedrības informēšanas kampaņas.

Kopīga atziņa konferences ietvaros, ka pietrūkst sistēmiskas pieejas, katrs savā nozarē vai uzņēmumā dara, ko uzskata par labāko, bet pietrūkst starpnozaru sadarbības, motivējošas sistēmas un kopīga vienota redzējuma. Liekot uzsvaru uz pabalstu sistēmu, nevis pakalpojumu attīstību mazina cilvēku motivāciju būt aktīviem un iesaistīties nodarbinātības aktivitātēs.

Pavisam drīz beigsies Deinstitucionalizācijas programmas* ieviešana, kuras laikā ir izveidoti daudz dažādi pakalpojumi, kuri arī ietver nodarbinātības aktivitātes. Bet ir risks, ka finansējuma trūkums var kavēt pakalpojumu pilnveidošanu, gan arī pieejamības nodrošināšanu. Svarīgākais, lai tādēļ neciestu mērķa grupa, kuras dzīves kvalitāte šajā laikā bija uzlabojusies.

Konferencē piedalījās Cerību spārni sadarbības partneri no Rumānijas Craciun Andrada un Daniel Filipas no Asociatia Esperando un dalījās pieredzē par sociālajiem pakalpojumiem un nodarbinātības iespējām Rumānijā.

Ar savu pieredzi, datiem un esošo situāciju prezentāciju formātā klātesošos iepazīstināja Labklājības ministrijas pārstāvis Imants Lipskis, Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji Inga Krima un Alvis Lapiņš Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Līga Sausiņa, Ogres novada Sociālā dienesta pārstāve Zanda Vītola, Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas pārstāve Māra Skuja, fonda “Kopā” vadītāja Tamāra Vahļina, sociālā uzņēmuma “Visi Var” vadītāja Indra Seļuka, uzņēmējs Gatis Latkovskis (RAP pārvaldnieki), kā arī asociācijas “Esperando” pārstāvji Craciun Andrada un Daniel Filipas no Rumānijas, Jānis Saučuks un Santa Krūmiņa, kuri dalījās pieredzes stāstos. Paldies visiem, kuri piedalījās. Kopā mēs varam sasniegt mērķi – cilvēcīgu nodarbinātības sistēmu Latvijā cilvēkiem ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem!


*Deinstitucionalizācija (DI) ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. DI ir jānovērš situācija, ka personai ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo tai nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā jeb sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi. Deinstitucionalizācijas procesa projekts ilgst no 2015. līdz 2023. gadam. Tā ietvaros ES ir piešķīrusi finansējumu deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai.


“Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

“Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.


Comments


bottom of page