top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

NOTIKUSI PIRMĀ BIEDRĪBAS RĪKOTĀ KONFERENCE

Siguldā tiekas domubiedri, Labklājības ministrija, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija - LSUA, Nodarbinātības valsts aģentūra, Siguldas novada pašvaldība, dažādu pašvaldību darbinieki, sociālo pakalpojumu sniedzēji, uzņēmēji, sociālie uzņēmēji un visi, kuriem rūp jautājumi kā uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem ar invaliditāti!!!

Ar savu pieredzi un redzējumu dalījās daudzu nozaru un jomu pārstāvji un varējām ieskatīties nodarbinātības jautājumos no dažādiem skatu punktiem. Noslēgumā arī tika izvirzīti vairāki ieteikumi kā veicināt nodarbinātības pasākumus un kādi motivējoši pasākumi iedrošinātu uzņēmējus iesaistīt darbā cilvēkus ar invaliditāti.

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem darba vidē atrodas vissliktākā situācijā. Latvijā ir apmēram 30000 cilvēku ar GRT un no tiem nodarbināti ir gandrīz 15% cilvēku. Darbs un patstāvīgi ienākumi ir ne tikai būtiska neatkarīgas dzīves sastāvdaļa, bet dod cilvēkam iespēju pašapliecināties un jēgpilni pavadīt laiku.

Joprojām sabiedrībā valdošie aizspriedumi un stereotipi traucē šiem cilvēkiem veiksmīgāk iekļauties darba vidē. Tāpēc arī ir svarīgi organizēt izglītojošus pasākumus un sabiedrības informēšanas kampaņas.

Kopīga atziņa konferences ietvaros, ka pietrūkst sistēmiskas pieejas, katrs savā nozarē vai uzņēmumā dara, ko uzskata par labāko, bet pietrūkst starpnozaru sadarbības, motivējošas sistēmas un kopīga vienota redzējuma. Liekot uzsvaru uz pabalstu sistēmu, nevis pakalpojumu attīstību mazina cilvēku motivāciju būt aktīviem un iesaistīties nodarbinātības aktivitātēs.

Pavisam drīz beigsies Deinstitucionalizācijas programmas ieviešana, kuras laikā ir izveidoti daudz dažādi pakalpojumi, kuri arī ietver nodarbinātības aktivitātes. Bet ir risks, ka finansējuma trūkums var kavēt pakalpojumu pilnveidošanu, gan arī pieejamības nodrošināšanu. Svarīgākais, lai tādēļ neciestu mērķa grupa, kuras dzīves kvalitāte šajā laikā bija uzlabojusies.

Konferencē piedalījās Cerību spārni sadarbības partneri no Rumānijas Craciun Andrada un Daniel Filipas no Asociatia Esperando un dalījās pieredzē par sociālajiem pakalpojumiem un nodarbinātības iespējām Rumānijā.

Paldies visiem, kuri piedalījās, dalījās pieredzē un ir ieinteresēti kopīgam darbam, lai turpinātu risināt visus aktuālos jautājumus, kurus izvirzījām un apkoposim.
bottom of page