top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Aizvadīts Māmiņdienas pasākums!

14.05. visā Latvijā svinēja vienus no sirsnīgākajiem svētkiem gadā – Mātes dienu. Šajā dienā ikvienam bija iespēja pateikties māmiņām, vecmāmiņām par ieguldījumu mūsu dzīvē. Arī Biedrība "Cerību spārni" rīkoja Māmiņdienas pasākumu, kas notika “Cerību spārni” īpašumā “Kārkli”. Pasākuma mērķa grupa bija bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes, kas regulāri saņem pakalpojumus biedrībā.


Pasākumā bērnus ar invaliditāti un viņu ģimenes priecēja smaidīgā rūķu Krustmāmiņa un rūķis Taustiņu "Čučumuiža" ,atraktīvā Muzikālā apvienība "Vēja radītie" un jautrie klauni no "Nītaurieši". Pēc pasākuma viesus gaidīja gardi kliņģeri un kafija. Mēs ticam, ka mūsu rīkotais pasākums bija īpašs notikums, kas sagādāja daudz prieka un emociju gan bērniem ar invaliditāti, gan viņu ģimenēm.


Pasākums īstenots, lai veicinātu bērnu un vecāku sadarbību, izpratni par ģimeniskām vērtībām, kā atbalstu, rūpēm, komunikāciju un savstarpējo sapratni, kas ir nozīmīga, lai veidotu un uzturētu stipras ģimenes saites. Šie svētki kalpoja par lielisku iespēju stiprināt ģimenes saites un sagādāt neaizmirstamas atmiņas.


Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" ietvaros.

Σχόλια


bottom of page