top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

BĒRNI AR FT AKTĪVI PIEDALĀS KANISTERAPIJĀS

Updated: Nov 8, 2023

Kanisterapija ir starpdisciplinārs terapijas veids, kas sasaistās ar ergoterapiju, fizioterapiju un citām. To var izmantot sociālu iemaņu un fiziska stāvokļa uzlabošanai, tāpat arī kustību traucējumu uzlabošanai. Suns darbojas kā motivators un galvenais komunikācijas objekts, visa darbība tiek vērsta uz suni.


Projektā ir plānots piedāvāt četrus dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un vienu sociālās rehabilitācijas pakalpojums personu likumiskajiem pārstāvjiem. Bērnu izvērtēšana ir notikusi, un katram ir sastādīts savs individuālais plāns, lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu. Kopā bērniem tiek piedāvāti četri sociālās rehabilitācijas pakalpojumi- mūzikas terapija, kanisterapija, motessori un fizioterapeita pakalpojums. Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem tiks piedāvāts viens sociālās rehabilitācijas pakalpojums- fizioterapijas pakalpojums.Projekta kopējās izmaksas ir 49 560.00 EUR, no tām ESF finansējums ir 42 126.00 EUR jeb 85 % un valsts budžeta finansējums ir 7 434.00 EUR jeb 15%. Projekta Nr.9.2.2.3/22/A/018 , projekta nosaukums "Sabiedrībā balstītu pakalpojumu iespēju pilnveidošana bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldā".

Comments


bottom of page