top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Biedrībā "Cerību spārni" viesi no Uzbekistānas

8. oktobrī biedrībā "Cerību spārni

” viesojās ciemiņi no Uzbekistānas. Viesi pārstāvēja dažādas nevalstisko organizāciju sieviešu konsultatīvās grupas, Uzbekistānas Tieslietu ministriju un Parlamentu.


Ciemiņi viesojās Eiropas Savienības projekta “Uzlabota sabiedrisko pakalpojumu sniegšana un uzlabota pārvaldība Uzbekistānas laukos” ietvaros, ko atbalsta Uzbekistānas Tieslietu ministrija un Apvienoto nāciju attīstības programma (UNDP). No Latvijas puses projektā iesaistījies centrs “Marta”.


Projekta mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti mazaizsargātām iedzīvotāju grupām lauku apvidos, piemēram, sievietēm, jauniešiem un bērniem, kā arī vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti, uzlabojot viņu piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem. Tāpat projekta mērķis ir stiprināt iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos vietējā līmenī un palielināt viņu piekļuvi informācijai, efektīvi palielinot vietējās pārvaldības sistēmas pārredzamību.


Biedrībā “Cerību spārni” ciemiņi apskatīja specializētās darbnīcas, kurās darbojas jaunieši ar invaliditāti, kā arī iepazinās ar biedrības darbu, kas notiek – ikdienā atbalstot cilvēkus ar invaliditāti un viņu ģimenes. Tāpat Uzbekistānas pārstāvji paviesojās biedrības sociālajā uzņēmuma “VISI VAR” un apmeklēja biedrības grupu māju “Kārklos”.


Vizītes laikā viesiem bija ļoti daudz jautājumu par pakalpojumu organizēšanu, sadarbību ar pašvaldību un interešu aizstāvību.

Comments


bottom of page