top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Biedrībā "Cerību spārni” viesojas Rotari un Rotaract klubu biedri

25. novembrī biedrībā “Cerību spārni” viesojās Rīgas Hanzas Rotari kluba biedre Dace Penke, kā arī māksliniece Ieva Bondare un Rotaract kluba biedri – Kārlis Bankovičs un Paula Bondare.


Biedrībai “Cerību spārni” ir izveidojusies ilga un noturīga draudzība ar Rīgas Hanzas Rotari klubu, jo tas ir atbalstījis daudzas “Cerību spārnu” aktivitātes un labdarības akcijas – palīdzējis ar finansējumu gan adāmmašīnas, overloka un kokapstrādes iekārtas iegādei, gan atbalstījis busiņa iegādi akcijas “Busiņam būt!” ietvaros un kokapstrādes darbnīcas izveidi. Mēs no sirds pateicamies Rotari klubam par atsaucību un dāsnumu, atbalstot biedrību, kas rūpējas par cilvēkiem ar invaliditāti.


Viesi iepazina biedrības “Cerību spārni” dienas aprūpes centru un apskatīja, kā jaunieši darbojas specializētajās darbnīcās, kā arī paviesojās sociālā uzņēmuma “Visi Var” veikalā, apskatot arī šūšanas darbnīcu.


Rotari un Rotaract klubu biedri “Cerību spārnos” bija ieradušies ar mērķi iepazīt biedrības un sociālā uzņēmuma “Visi Var” darbību un sniegt savu pienesumu sabiedrisko attiecību jomā. Nākotnē “Cerību spārni” plāno attīstīt ciešāku sadarbību ar Rotari un Rotaract klubu biedriem, iesaistoties starptautiskā konferencē un kopīgi īstenojot citas aktivitātes.


Rotari klubi ir daļa no nozīmīgas starptautiskās Rotari kustības, kas radusies 1905. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV). Rotari klubu mērķis formulēts organizācijas moto – “Pašaizliedzīgi kalpot” (Service Above Self). Organizācija un tās struktūrvienības par prioritāti izvirza kalpošanu sabiedrības interesēm, veicinot personisko sakaru attīstību un ievērojot augstas profesionālās ētikas principus. Lai realizētu savus mērķus, Rotari klubi īsteno labdarības un palīdzības projektus visā pasaulē, ieskaitot Latviju. Rotari klubu atbalstītie projekti primāri vērsti uz palīdzību bērniem un jauniešiem, kā arī sabiedrības locekļiem, kuriem ir ierobežotas iespējas parūpēties par sevi vai šādu iespēju nav.Savukārt, Rotaract klubi pulcē jauniešus vecumā no 18 gadiem, lai apmainītos ar idejām ar kopienas līderiem, attīstītu līderības un profesionālās prasmes un sniegtu pienesumu sabiedrības labumam.

Comments


bottom of page