top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Biedrība “Cerību spārni” piedalās “Erasmus + “ projektā

Updated: Sep 27, 2022

Biedrība “Cerību spārni” uzsāk dalību “Erasmus +” – 1.pamatdarbība – Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektā – “Radām pārmaiņas – visi var un visi spēj!”.


Projekta “Radām pārmaiņas – visi var un visi spēj!” mērķis ir gūt jaunu pieredzi un papildināt savas zināšanas specializēto darbnīcu organizēšanas un sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas darbā un neformālo izglītības metožu pielietošanā. Jaunās zināšanas tiks izmantotas biedrības "Cerību spārni" kompetences darbā ar jauniešiem ar invaliditāti celšanā.


Savukārt sadarbības organizācija “Bērnu invalīdu vecāku un aizbildņu asociācija" projekta laikā gūs zināšanas par biedrības “Cerību spārni” izveidoto sociālo uzņēmumu, tā izveidi un darbības principiem.


Tāpat šī projekta laikā biedrības “Cerību spārni” komanda uzlabos sadarbības prasmes, prasmes mācīties un apgūt jaunas prasmes, digitālās un svešvalodu prasmes.


Projektā sadarbosies biedrība “Cerību spārni” no Latvijas un “Bērnu ar invaliditāti vecāku un aizbildņu asociācija” no Polijas.

“Publikāciju līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”


コメント


bottom of page