top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Biedrība "Cerību spārni" saņem Siguldas novada "Gada novadnieks 2022" apbalvojumu!


18.novembrī, mūsu Latvijas dzimšanas dienā, svinīgā ceremonijā, kopā ar citiem Siguldas novada īpašajiem cilvēkiem, biedrība "Cerību spārni" saņēma apbalvojumu par iedzīvotāju brīvprātīgā atbalsta organizēšanu, nesavtīgu palīdzību Ukrainas civiliedzīvotāju integrēšanai vietējā sabiedrībā un viņu pamatvajadzību nodrošināšanu.

Dzīvē ir situācijas, kurām mēs neviens neesam gatavi. Taču tādas notiek. Biedrības "Cerību spārni" komanda spēja pieņemt lēmumus, saprast un rīkoties līdzko sajuta kur ir nepieciešama palīdzība. Pēc šī gada 24. februāra krievijas iebrukuma Ukrainā, biedrība turpināja pildīt savus ikdienas pienākumus, sniedzot atbalstu cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. Tāpat tā spēja novirzīt savus resursus, kā arī piesaistīt nepieciešamo palīdzību, lai sniegtu cilvēcīgu atbalstu ikvienam, kurš ieradās Siguldas novadā baiļu, izmisuma un neziņas vadīts.

Pasākuma laikā, ar lepnumu un no sirds skanēja "Gods kalpot Siguldas novadam!"

"Gods kalpot Latvijai!"

Arī biedrības "Cerību spārni" komandai ir liels gandarījums par sniegtās palīdzības apmēriem, protams, ir liels prieks par apkartējo novērtējumu un spēju atbalstīt. Taču karš nav beidzies, līdz ar to arī nepieciešamība sniegt atbalstu ir aktuāla arī šodien. Turpināsim iesaistīties un atbalstīt, dalīties ar māju siltumu un drošību arī turpmāk. Lai arī šī skaudrā un uzmācīgā neziņa par drošību ir līdzās katru dienu, pasākuma laikā mūziķis Andris Ērglis uzbūra siltu kopābūšanu, vairoja prieku un gandarījumu, jo dziesma vienmēr ir ar mums - latviešiem.

Paldies visiem kolēģiem, dalībniekiem, visiem līdzcilvēkiem, kuri laikā, kad cilvēkiem no Ukrainas vajadzēja palīdzēt, atsaucās un kopīgiem spēkiem nodrošinājām atbalstu un palīdzību dažādos jautājumos un dažādās situācijās!

Biedrībā šobrīd strādā 5 cilvēki no Ukrainas un ikdienā sniedzam pakalpojumus 3 bērniem ar invaliditāti.

Vēl tikai mīļie nekas nav beidzies un mūsu darbs turpinās!!! Dalīsimies tajā ko varam, jo mūsu palīdzība ir ļoti nepieciešama!!!


Comments


bottom of page