top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Biedrības "Cerību spārni" darbinieku Ziemassvētku balle

Updated: Jan 12, 2023

"Es varu izdarīt to, ko tu nespēj. Tu vari izdarīt to, kas nav pa spēkam man. Kopā mēs varam paveikt lielas lietas." /Māte Terēze/

Iedvesmojoši un tik ļoti dziļi vārdi būs līdzās katru dienu visiem biedrības "Cerību spārni" darbiniekiem, atgādinot par ikdienas darbiem, plānojot laiku plānotājā. Tāpat katrs saņem personīgu bilžu kolāžu, simbolizējot katra darbinieka nozīmi un ieguldījumu ikdienas darbā. Mēs lielu savas dzīves daļu pavadām darbā, tas mums dod iespēju augt, pilnveidoties, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, dod iespēju socializēties un būt līdzās viens otram gan priecīgos, gan skumjos mirkļos. Šo darbu nevar darīt visi, bet šo darbu var darīt cilvēki, kuriem ir sirdsmīlestība un empātija, ar kuru dalīties ar citiem, kā arī misijas izjūta. Daudzi gudrie ir teikuši, ka ģimene katram ir svarīgāka un tā tas arī ir!!! Bet arī darbam ir liela nozīme mūsu dzīvē! Svarīgi ir ko mēs katrs pats no sevis dodam, lai veidotu darba atmosfēru, sajustu viens otru un veidotu labu sadarbību. Paldies mūsu kolektīvam par sirdsdegsmi, sirdsiltumu un cieņpilnu attieksmi uz ikdienas darbiem! Mūsu ikdiena nav viegla, bet svarīgi, ja līdzās jūti kolēģa plecu un atbalstu!!! No prieka sajūsmas, līdz dziļām piepildījuma asarām. Par šogad padarīto, par nākotnes plāniem, par mums, par cilvēkiem. Biedrība "Cerību spārni" ir bagāta ar saviem sirdscilvēkiem un Ziemassvētki ir laiks, kad gribām runāt, domāt un just tikai gaišas domas, un pateikt paldies, tas ir tik viegli. Brīnumskaists koncerts zvanu skaņās ansambļa "Soli Deo Gloria" izpildījumā, uzbūra pasakainus svētkus biedrības "Cerību spārni" darbinieku pasākumā. Un kā pārsteigums kolēģiem bija tas, ka šajā ansamblī spēlē arī viena no mūsu kolēģēm.


Comments


bottom of page