top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Biedrība "Cerību spārni" rīko Labdarības izsoli

Updated: Feb 3, 2023

Biedrība “Cerību spārni” organizē Labdarības izsoli, kuras laikā piedāvāsim iegūt savā

īpašumā mākslinieka Māra Pladara gleznas – "Magones" un "Gorilla". Mākslinieks ziedoja

savas gleznas, atbalstot Labdarības akciju “MĀJĀM BŪT!”, lai jaunieši ar garīga rakstura

traucējumiem saglabātu savas mājas, kas ir viņu dzīvesvieta, kurā dzīvojot tie saņem sev

nepieciešamo atbalstu.


Pieteikšanās Labdarības izsolei notiks no 16.01. līdz 23.01., sūtot savu pieteikumu uz e-pastu

ceribusparni@ceribusparni.lv, ar norādi - Dalības reģistrācija izsolei. E-pastā iesniedzamā

informācija: vārds, uzvārds, telefona numurs un norāde – “Magones” Mākslas darbs Nr.1 vai

“Gorilla” Mākslas darbs Nr.2.


Dalībnieks nosūtot pieteikumu reģistrācijai Labdarības izsolē apliecina, ka ir iepazinies ar

Labdarības izsoles noteikumiem, tie viņam ir saprotami un viņš tiem piekrīt un apņemas

izpildīt.


Ar Labdarības izsoles noteikumiem var iepazīties pielikumā pievienotajā failā.


Tiem, kuri būs pieteikušies Labdarības izsolē - Gala izsole notiks 2023.gada 24.janvārī no

plkst.8:00 – 20:00 Biedrības “Cerību spārni” izveidotā Whatsapp grupā.
Izsoles noteikumi
.docx
Download DOCX • 20KB

bottom of page