top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Biedrības “Cerību spārni” speciāliste apgūst jaunu mācību metodi

Updated: Aug 9, 2022

Šoreiz vēlamies jums pastāstīt par biedrības “Cerību spārni” speciālisti – Līgu Rozi-Dumbraiti, kas ikdienā darbojas kā skolotājs – logopēds un ir apguvusi daudzas metodikas darbam ar bērniem un pieaugušajiem ar funkcionāliem traucējumiem, tostarp inovatīvu mācīšanās līdzekli – Barboletas attīstošo metodi. Līga nemitīgi mācās un pilnveido savas zināšanas, lai varētu tās aktīvi pielietot savā darbā biedrībā „ Cerību spārni”.


Darba process un apgūtās iemaņas

“Mans darba process ir radošs. Biedrībā “Cerību spārni” mācu bērniem logopēdiju, bet esmu apguvusi arī pirmsskolas izglītības skolotājas arodu, kā arī citas darba metodes. Piemēram, Montessori pedagoģiju, smilšu lampu apmācības programmu un gaismas galdu daudzveidīgo pielietojumu pirmsskolas logopēdijā. Izmantojot šīs metodes bērniem iespējams paplašināt vārdu krājumu, koriģēt skaņu izrunas traucējumus un darīt vēl dažādas attīstošas lietas. Pieaugušajiem vadu gaismas teātra nodarbības, kurās palīdz iegūtā svētku režisoru un kultūras menedžera profesija.


Caur apgūtajām iemaņām ­­bērniem un pieaugušajiem ikdienu biedrībā cenšos padarīt interesantu, emocijām bagātu. Uzsākot darbu ar bērnu ir svarīgi iemanot viņa uzticēšanos, vēlmi pašam sadarboties, lai kopīgi ietu uz mērķi. Dažkārt tam nepieciešamas vairākas nodarbības. Ikdienā sadarbojos arī ar citiem terapeitiem, kopīgi pārrunājot un apspriežot, kādu metožu pielietošana konkrētajam bērnam vajadzīgajā brīdī visvairāk piemērota. Tad rezultāti ir labāk sasniedzami.


Barboletas attīstošā metode biedrībā “Cerību spārni”

Strādājot ar bērniem, jāmeklē zelta vidusceļš, kas bērnam rosina interesi apgūt jaunas lietas un prasmes. Mūsdienu bērniem nepieciešama lielāka dažādība. Tāpēc cenšos iet laikmetam līdzi un 2021. gada novembrī izlēmu apgūt ko jaunu – Barboleta attīstošās metodes izmantošanas mācības. Man šī metode likās aizraujoša, jo mācības notiek kustībā. Arī bērni ir kustīgi līdz ar to es varu piemērot šo metodi un mācīties kustībā. Šī metode var būt kā alternatīvs veids un ikdienas nodarbībā ieviest dinamisku pauzi, kuras laikā var nevis vienkārši izkustēties, bet izkustēties ar mērķi!


Barboletas attīstošās metodes pamatā ir līdzsvars, kustību koordinācija un sajūtas. Ar metodes palīdzību bērns ātrāk un produktīvāk apgūst mācību vielu, jo tiek maksimāli koncentrēta uzmanība uz notiekošo šeit un tagad. Tiek stimulēta un nodrošināta sadarbība starp abām smadzeņu puslodēm, kas nenotiek, ja bērns mācās klasiskā sēdus pozīcijā. Bērniem, kas darbojas ar līdzsvara platformām, apmācību laikā tiek paaugstināts uzmanības koncentrēšanas līmenis, emocionāla iesaiste mācību procesā, paaugstinās interese un samazinās stresa līmenis. Šie ir vieni no būtiskajiem faktoriem, lai cilvēks produktīvi uztvertu un apgūtu jaunu informāciju.”Kopumā biedrības “Cerību spārni” speciālisti nemitīgi mācās un meklē piemērotas attīstošas metodes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, lai uzlabotu viņu mācīšanās prasmes ikdienā un padarītu ikdienas mācību un rehabilitācijas procesu interesantāku un saistošāku.

Comments


bottom of page