top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Biedrības “Cerību spārni” vadītāja piedalās EASPD konferencē “Ceļā uz iekļaujošu izglītību”No 23.-24.10. Biedrības „Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes locekle Tamāra Vahļina un dalīborganizācijas biedrības “Cerību spārni” vadītāja Eva Viļķina piedalījās Eiropas sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju asociācijas konferencē par iekļaujošas izglītības ieviešanu izglītības sistēmā Eiropas Savienībā. Iekļaujošās izglītības programmas ir plānots ieviest līdz 2020. gadam visās Eiropas Savienības valstīs. Konferences laikā bija iespēja iepazīties ar dažādu valstu labās prakses piemēriem. Konferences laikā iesāktais darbs un diskusijas tiks turpinātas 2016. gada aprīlī, Moldovā, kur notiks EASPD kārtējā konference, kuras tēma – Agrīnā intervence.


Konferences noslēguma dienā notika kārtējā iniciatīvas grupas – Iekļaujoša dzīve, sanāksme. Biedrība LKNDZ jau otro gadu aktīvi darbojas šajā komitejā. Sanāksmes laikā tika augsti novērtēta biedrības izstrādātā un ieviestā cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes novērtēšanas metodika, kā arī biedrības izstrādātās izglītības programmas profesionāļu un pakalpojumu sniedzēju apmācībām.


Komitejas pamatuzdevums ir apkopot Eiropas Savienības valstu sasniegumus Deinstitucionalizācijas jomā. 2016. gadā pēc Eiropas komisijas iniciatīvas tiks izveidota darba grupa, kura uzraudzīs DI ieviešanas procesus visās Eiropas savienības dalībvalstīs.

Commentaires


bottom of page