top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pārstāves dalās par pieredzes apmaiņu Vācijā

Š. g. 1. martā biedrībā “Cerību Spārni”ar prezentāciju “Intervences habilitācijas process- uz ģimenes sistēmu vērsts atbalsts” uzstājās un pieredzē dalījās biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pārstāves Inga Šķestere, Dita Rituma un Tamāra Vahļina.Prezentācijas laikā biedrības pārstāves klātesošos iepazīstināja ar sociālās pediatrijas centra darbu Vācijā un tur īstenoto sistēmisko pieeju, sniedzot atbalstu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu tuviniekiem. Atbalsta pakalpojumi tiek nodrošināti, sadarbojoties dažādu jomu speciālistiem, no kuriem vadošais ir ārsts. Pamatuzdevumi, kam tiek pievērsta īpaša uzmanība, paredz atbalsta sniegšanu ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti un vecāku izglītošanai. Šāda pieeja tiek īstenota, jo bērna attīstība visveiksmīgāk notiek stiprā ģimenē. Savukārt otrs pamatuzdevums vērsts uz bērna dzīves perspektīvām un iesaistīšanos nodarbinātības aktivitātēs. Kā pozitīvs piemērs tika minēts uzņēmums “Oberurseler Werkstätten” Vācijā, kas ar darba vietu nodrošina vairākus simtus cilvēku ar funkcionālās attīstības traucējumiem. Tāpat tika runāts par atbalsta pasākumiem cilvēkiem ar invaliditāti ,uzsākot patstāvīgu dzīvi mājoklī. Arī šajā gadījumā, atbalsta veidi ir dažādi- piemēroti indivīda vajadzībām, vērsti uz patstāvību.
Comentários


bottom of page