top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Brīvprātīgie jaunieši piedalās “Iebraukšanas apmācībās”Laikā no 2016.gada 28.10. -01.11. ERASMUS+ projekta “Growing Wings of Hope” (Nr. 2016-2-LV-KA105-001183) brīvprātīgie jaunieši kopā ar savu mentori piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajās “Iebraukšanas apmācībās”.


Mācības norisinājās Ogres novada Turbas viesunamā un tajās piedalījās Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) jaunieši un viņu mentori no visas Latvijas (skatīt zemāk attēlā). Profesionālu treneru vadībā viņi nostiprināja savas zināšanas par EBD būtību un dalībnieku pienākumiem, savas organizācijas īstenotā projekta mērķiem, uzdevumiem un saturu, kā arī Youthpass nozīmi kompetenču attīstībā un izvērtēšanā. Ar dažādu interaktīvu metožu palīdzību (lomu spēles, portreti, puzles, ekspedīcijas, starpkultūru vakari u.c.) jaunieši mācījās sadarboties, uzticēties, diskutēja un attīstīja savu projektu radošo aktivitāšu plānus.


Kā atzina projektaGrowing Wings of Hopebrīvprātīgie –Virginia Dias un viņas mentore Monta Bērze, apmācības pagāja brīvā un izzinošā atmosfērā – jaunieši darbojās komandās, uzstādīja izaicinājumus, devās ekspedīcijās un iepazinās ar vietējiem iedzīvotājiem Ogrē, kopīgi gatavoja vakariņas, prezentēja savu valstu kultūru un tradīcijas.


Projekts tiek īstenots laikā no 2016.gada 3. Oktobra līdz 2017.gada 25. septembrim un tā sadarbības partneri Latvijā ir biedrība “Cerību spārni” kā arī brīvprātīgo jauniešu nosūtītājorganizācijas – Casa da Horta, Associação Cultural no Portugāles.


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.Comentários


bottom of page