top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

“Cerību mājas” teritorijā izveidots aktivitāšu un bērnu laukumsBiedrība “Cerību spārni”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšprogrammas “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, īstenojusi projektu “Aktivitāšu un bērnu laukuma izveide sociālo pakalpojumu centra teritorijā Siguldas novada” (Nr.16-04-AL32-A019.2201-000006). Projekta kopējās izmaksas ir 29 287,52 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums 26 358,77 EUR. Pateicamies JOKER LTD labdarības fondam, kas projektu atbalstīja ar līdzfinansējumu.


Projekta ietvaros sociālā atbalsta centra “Cerību māja” teritorijā, Siguldas pagasta “Kārklos” izveidots laukums ar gumijas segumu un uzstādītas bērnu rotaļu iekārtas – smilšu kaste “Kuģītis”, lokomotīve ar vagoniņu, dažādas šūpoles, trenažieris un vingrošanas komplekss “Atlants”. Uzstādīts velosipēdu statīvs ar sešām novietnēm, kā arī soliņš un atkritumu urna. Laukuma iekārtas izvēlētas tā, lai sev atbilstošu nodarbi varētu atrast gan bērni, gan viņu vecāki.


Bērnu rotaļu laukums ir brīvi pieejams visiem novada iedzīvotājiem. Ikdienā to izmanto sociālā atbalsta centra “Cerību māja” pakalpojumu saņēmēji, tās ir grūtībās nonākušas māmiņas ar maziem bērniem un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri saņem “atelpas brīža” pakalpojumu.


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
Comments


bottom of page