Search
  • Cerību Spārni

"Cerību spārni" saņem Valsts probācijas dienests Pateicības rakstu

Updated: Nov 24

24.novembrī, biedrība Cerību spārni saņem Valsts probācijas dienests Pateicības rakstu - Par veiksmīgu sadarbību Valsts probācijas dienesta uzdevumu izpildē!

Biedrība ir ilggadīgs sadarbības partneris ar Valsts probācijas dienestu!!!