top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

IERADUŠIES PROJEKTA PARTNERI NO RUMĀNIJAS

07.08. sagaidījām sadarbības partnerus no Rumānijas. Ar draugiem no Rumānijas esam iepazinušies ERASMUS+ programmas projekta " Jaunieši ar invaliditāti - nodarbināti un laimīgi!" ietvaros. Projekta partneri ir ieradušies no Asociatia Esperando, kas atrodas Rumānijā, pilsētā Baia Mare. Asociācijas vadītāja Andrada Craciun kopā ar kolēģiem un klientiem ir ieradušies pie mums Latvijā, lai kopīgi darbotos projekta ietvaros un iepazītu tuvāk mūsu darbību.

Kolēģi no Rumānijas šodien iepazinās ar biedrības “Cerību spārni” kolēģiem no Siguldas Dienas centra un specializēto darbnīcu pakalpojumiem. Kopā ar jauniešiem ar invaliditāti darbojās sveču liešanas meistarklasē, tālāk devās uz grupu māju “Cerību māju”, kur bija iespējams apskatīt kā darbojas mūsu kokapstrādes darbnīca un grupu māja. Dienas beigās viesojāmies Sociālais uzņēmums "Visi Var", lai apskatītu gatavo produkciju, kura izvietota veikalā. Kopīgi devāmies arī uz Siguldas kultūras centru “Devons”, lai aplūkotu mūsu izstādi “Mēs esam un varam”.

Projekta ietvaros plānotas vairākas darba grupas, kuru laikā iecerēts apspriest jauniešu ar invaliditāti nodarbinātības jautājumus un labās prakses piemērus, dokumentējot to visu, lai pēc tam būtu izmantojami, veidojot izglītojošo ceļvedi par labās prakses piemēriem jauniešu nodarbināšanā.

Šīs tikšanās ne tikai paplašina mūsu redzesloku, bet arī piepilda mūsu sirdis ar siltumu. Kopīgās vērtības kalpo kā tilts, kas dod mums iespēju mums labāk saprasties un iepazīties ar citu valstu pieredzēm. Arī nākamās dienas turpināsim būt kopā un iepazīties tuvāk ar biedrības “Cerību spārni” darbu.

Projekta rezultātā tiks izveidots reprezentatīvs labās prakses ceļvedis organizāciju darba kapacitātes vairošanā, kas skaidro, kā jaunieši ar invaliditāti tiek iesaistīti nodarbinātības aktivitātēs un kādi ir nodarbinātības veidi. Papildus tiks izveidoti divi video materiāli par abu organizāciju darbību jauniešu ar invaliditāti nodarbinātības jomā.

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.


Comentários


bottom of page