top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Labdarības akcija "MĀJĀM BŪT!"

Updated: Jan 12, 2023

Biedrība "Cerību spārni" uzsāk ļoti nozīmīgu akciju "MĀJĀM BŪT!". Akcijas mērķis nodrošināt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iespēju dzīvot SAVĀS MĀJĀS! Biedrība “Cerību spārni” ir izaicinājuma priekšā, jo, lai grupu mājas jaunieši varētu turpināt dzīvot savās mājās, īpašums ir jāizpērk. Tas ir īpašums, kurā ir māja, ar labiekārtotu vidi, iekoptu dārzu un katram stādam ir savs stāsts par pārvarētiem izaicinājumiem, par drosmi un apņēmību, par savējo. Būt mājās ir vērtība, tas ir patvērums un miera osta, tas ir sirdsdarbs un dzīvesprieks, tā ir stabilitāte, īpaši cilvēkiem, kuri patstāvīgi nespēj par sevi parūpēties. Biedrība “Cerību spārni” aicina ikvienu, atvērt savu sirdi un atbalstīt ziedojot, lai saglabātu mājas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.


Biedrība 6 gadus apsaimnieko nekustamo īpašumu “Kārkli ”Siguldas novadā, kur izveidota grupu māja “Cerību māja”, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Šobrīd biedrība ir liela izaicinājuma priekšā - lai turpinātu iesākto, īpašums ir jāizpērk.


Par iespējām ziedot, iepazīt katru mājas iemītnieku un sekot līdzi labdarības akcijai varat:

Saite: www.labdaribaibut.lv

Ziedojumu tālrunis: 90006661 (viens zvans 4,27 EUR)

Ziedojumu konts: LV38UNLA0050014911298


Daļai šo cilvēku šīs ir vienīgās mājas. Viņi rūpējas par tām un jūtas tur droši. Ir ļoti daudz paveikts, lai šī vieta kļūtu par mājām. Ir savesta kārtībā dzīvojamā māja, izveidota un iekopta saimniecība, labiekārtota apkārtne. Saimniecības ēkā ir iekārtota kokapstrādes darbnīca, lai nodrošinātu darba prasmju apguvi reālā darba vidē. “Cerību māja” iemītnieki ir iekopuši fantastiski skaistu dārzu, kas ir viņu lepnums un lolojums. Tur ik vasaru notiek dārza svētki, kur tiekas visi “Cerību spārni” pakalpojumu saņēmēji un darbinieki.


Biedrībai “Cerību spārni” ir četras grupu mājas - "Cerību māja" Siguldas novadā, “Spāre” Cēsu novada Amatas pagastā, “Cēsis” Cēsu pilsētā un “Mālpils” Siguldas novada Mālpilī. Tās nodrošina mājokli personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Grupu mājās tiek nodrošināts atbalsts sociālo problēmu risināšanā, kā arī prasmju un iemaņu attīstīšanā.


Biedrība „Cerību spārni” ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras darbība vērsta uz cilvēku ar invaliditāti, kā arī viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā, tiesību un interešu aizstāvību, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšanu .


Labdarības akcijas laikā ikvienam ir iespēja palīdzēt šiem cilvēkiem saglabāt savas mājas. Katrs zvans, katrs ziedojums ir solis pretī mērķim.


Kontaktinformācija: biedrības “Cerību spārni” vadītāja Eva Viļķina, tālr.26371923, e-pasts: eva.vilkina@ceribusparni.lv

コメント


bottom of page