top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Labdarības koncerts “Baltie Cerību Spārni”

Jau ceturto gadu Cerību spārni organizē Labdarības pasākumu Ziemassvētku laikā, Ziemas koncertzālē “Siguldas Pils kvartāls”!


Pasākumā piedalījās mūsu novada mazie un lielie mākslinieki. Pateicamies par sirsnīgajiem priekšnesumiem – Anitai Zambarei, Daigai Matisonei, Guntim Osmanim , Sandai Sīlei, Siguldas PII “Tornīši”, PII Pīlādzītis un PII Allaži mazajiem dziedātājiem, Vokālai grupai “Zibsnis”, Ingai Žvīgurei, Atim Priedītim, Zitai Ozolai, Marikai Sičai un biedrības kolēģiem par pasākuma organizēšanu!!!Pēc svinīgās svētku ielīksmošanas Cerību spārni bērnus biedrībā gaidīja pārsteigums, bija atbraucis arī Ziemassvētku vecītis ar gardām dāvaniņām, kuras viņam palīdzēja sarūpēt SIA “JOKER LTD”!!!

Σχόλια


bottom of page