top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Noslēdzies CFLA projekts par sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Biedrība "Cerību spārni" projekta “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu iespēju pilnveidošana bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldā.”, Nr. 9.2.2.3./22/A/018 ietvaros ir sniegusi bezmaksas pakalpojumus 12 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Bērniem pēc pakalpojumu saņemšanas ir uzlabojušās fiziskās un sociālas prasmes, kas arī ir galvenais projekta mērķis.


Jau ziņots, ka projektā ir plānots piedāvāt četrus dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un vienu sociālās rehabilitācijas pakalpojums personu likumiskajiem pārstāvjiem. Bērnu izvērtēšana ir notikusi, un katram ir sastādīts savs individuālais plāns, lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu. Kopā bērniem tiek piedāvāti četri sociālās rehabilitācijas pakalpojumi- mūzikas terapija, kanisterapija, motessori un fizioterapeita pakalpojums. Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem tiks piedāvāts viens sociālās rehabilitācijas pakalpojums- fizioterapijas pakalpojums.Projekta kopējās izmaksas ir 49 560.00 EUR, no tām ESF finansējums ir 42 126.00 EUR jeb 85 % un valsts budžeta finansējums ir 7 434.00 EUR jeb 15%. Projekta Nr.9.2.2.3/22/A/018 , projekta nosaukums "Sabiedrībā balstītu pakalpojumu iespēju pilnveidošana bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldā".
Kommentare


bottom of page