top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Noslēdzies projekts Nr. 9.2.2.3./20/A/025

Updated: Aug 9, 2022

2020.gada 27.augustā biedrība “Cerību spārni” uzsāka projekta “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā” īstenošanu. Projekts tika īstenots līdz 2021.gada 17.decembrim. Projekta sākumā tika plānots sniegt 1375 pakalpojumu reizes 25 bērniem un 500 pakalpojumu reizes bērnu likumiskajiem pārstāvjiem. Saistībā ar izmaiņām projekta budžeta plānā un atkārtotas bērnu izvērtēšanas, radās iespēja bērniem nodrošināt 1434 pakalpojumu reizes. Tika pagarināts arī projekta īstenošanas ilgums no 14 mēnešiem uz 16 mēnešiem. Kopā bērniem tika piedāvāti pieci sociālās rehabilitācijas pakalpojumi- mūzikas terapija, smilšu terapija, kanisterapija, motessori un fizioterapeita pakalpojums. Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem tika piedāvāti divi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – psihologa konsultācija un fizioterapijas pakalpojums. Visvairāk projektā tika nodrošinātas kanisterapijas. Abas speciālistes kopā novadīja 454 nodarbības. Kanisterapija bija nepieciešama gandrīz visiem izvērtētajiem bērniem, jo tās veikšana var palīdzēt ļoti dažādās sfērās. Bērns var atgūt uzticēšanās sajūtu, attīstās viņa neatkarība, paaugstinās pašapziņa redzot, ka suns klausa viņa komandām, mazinās muskuļu tonuss, uzlabojas motorika, līdzsvarojas uzbudinājuma un kavēšanās procesi centrālajā nervu sistēmā un veidojas runas attīstība. Projekta īstenošanas laikā bija iespēja iegādaties tik ļoti nepieciešamo aprīkojumu, lai nodrošinātu kvalitatīvākas un interesantākas nodarbības bērniem. Divi no būtiskākajiem pirkumiem bija līdzsvara trenažieris, iekārta ar līdzsvara virsmu, kas nodrošina svara pārnesi dažādās plaknēs un trenažieris ar iespēju atsevišķi trenēt rokas un kājas. Fizioterapija ir ļoti nozīmīga kustību attīstībā un ar jauno aprīkojumu bērniem ir iespēja dažādot savas nodarbības.


Kopējās projekta izmaksas ir 103 096.00 EUR, no tām Eiropas Sociālā Fonda finansējums ir 87 631.60 EUR jeb 85 % un valsts budžeta finansējums ir 15 464.40 EUR jeb 15%.
Comments


bottom of page