top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Noslēgts līgums par projekta īstenošanu

Updated: Aug 9, 2022

Biedrība “Cerību spārni” šī gada 27.augustā ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar

funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā.” Nr. 9.2.2.3./20/A/025 īstenošanu.


Projekta mērķis ir ieviest sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un celtu pašapziņu.

Projektu plānots uzsākt šī gada rudenī. Projektā plānots piedāvāt piecus dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un divus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personu likumiskajiem pārstāvjiem.


Kopējās projekta izmaksas ir 103 096.00 EUR, no tām Eiropas Sociālā Fonda finansējums ir 87 631.60 EUR jeb 85 % un valsts budžeta finansējums ir 15 464.40 EUR jeb 15%.

Comments


bottom of page