top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Noslēgusies mūzikas terapija

Mūzikas terapija pakalpojumus, kura ietvaros pacienti daudzveidīgu garīgās un fiziskās veselības problēmu risināšanai un pārvarēšanai individuāli vai grupā izmanto mūziku un tās izteiksmes līdzekļus, lai uzlabotu psihoemocionālo stāvokli, kognitīvo, sociālo, komunikatīvo un/vai fizisko funkcionēšanu.


Jau ziņots, ka projektā ir plānots piedāvāt četrus dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un vienu sociālās rehabilitācijas pakalpojums personu likumiskajiem pārstāvjiem. Bērnu izvērtēšana ir notikusi, un katram ir sastādīts savs individuālais plāns, lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu. Kopā bērniem tiek piedāvāti četri sociālās rehabilitācijas pakalpojumi- mūzikas terapija, kanisterapija, motessori un fizioterapeita pakalpojums. Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem tiks piedāvāts viens sociālās rehabilitācijas pakalpojums- fizioterapijas pakalpojums.Projekta kopējās izmaksas ir 49 560.00 EUR, no tām ESF finansējums ir 42 126.00 EUR jeb 85 % un valsts budžeta finansējums ir 7 434.00 EUR jeb 15%. Projekta Nr.9.2.2.3/22/A/018 , projekta nosaukums "Sabiedrībā balstītu pakalpojumu iespēju pilnveidošana bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldā".

Comments


bottom of page