top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Otrā diena Rumānijā!

Biedrības Cerību spārni darbinieku komanda Erasmus+ programmas projekta " Jaunieši ar invaliditāti - nodarbināti un laimīgi!" ietvaros, turpina vizīti Rumānijā, lai kopģi dalītos pieredzē par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību, izaicinājumiem un iespējām katrā valstī.

Kopā ar Asociatia Esperando dalībniekiem un darbiniekiem piedalījāmies kopīgā radošā meistarklasē, lai vairāk iepazītu darba metodes un darba organizēšanu ar cilvēkiem, kuri apmeklē sociālos pakalpojumus. Turpinājām video materiāla filmēšanu un intervijas, apzinot esošo situāciju Rumānijā, cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības jautājumos.

Tikāmies kopīgā diskusijā ar profesionālās izglītības skolas pārstāvi Nikoletu Covaci, lai pārrunātu profesionālās izglītības iespējas Rumānijā cilvēkiem ar invaliditāti, kā norit izglītības process un sagatavošana.


Realitātē 10 – 15% absolventu atrod darbu atklātā darba tirgū. Valsts atbalsts praktiski nav nekāds, lai veicinātu cilvēku nodarbinātību, daudzkas turas uz entuziastu izveidotajiem pakalpojumiem. Lai gan valstī ir noteikts, ka katram uzņēmumam ir jānodrošina 3% darba vietas savā uzņēmumā cilvēkiem ar invaliditāti, ja nē, tad jāmaksā valstij papildus nodoklis, bet šī sistēma nedarbojas par labu cilvēkiem ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai. Jo ir uzņēmumi, kuri pieņem cilvēku darbā fiktīvi vai arī vieglāk uzņēmumam ir nomaksāt papildus nodokli.


Skolu sistēma valstī vēl pagaidām ir samērā neelastīga, lai pielāgotos vairāk cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un būtu jāuzlabo apmācību programmas, ņemot vērā tirgus pieprasījumu.

Papildus saspringtajam darba procesam, pateicoties asociācijas vadītājai Andradai Craciun un kolēģim Danielam Filipas, bija iespēja iepazīt rumāņu kultūru, kristīgās vērtības un iepazīt pēdējo gadu valsts izaugsmi veidojot kultūras un tūrisma piesaistes objektus.

“Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

“Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.


Comments


bottom of page