top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Piešķirts apbalvojums “Siguldas novada Gada novadnieks 2021” Vitai un Imantam Rendeniekiem

Valsts svētku laikā ar visdziļāko cieņu godināti Siguldas novada goda cilvēki! Biedrības “Cerību spārni” kolektīvs no sirds lepojas, ka apbalvojumu “Siguldas novada Gada novadnieks 2021” saņēmuši arī Siguldas “Elvi” veikalu īpašnieki Vita un Imants Rendenieki. Apbalvojums Vitai un Imantam Rendeniekiem piešķirts par labajiem un cēlajiem darbiem Siguldas novadā, tostarp par mūsu akcijas “Busiņam būt!” dāsno atbalstīšanu.

Tieši pateicoties Rendenieku pārim un citiem labajiem ziedotājiem Biedrības “Cerību spārni!” jauniešu sapnis ir piepildījies un jaunais īpaši aprīkotais busiņš ir ceļā pie mums!

Izsakām vislielāko pateicību Vitai un Imantam Rendeniekiem par sirdssilto atbalstu, kas uzlabos mūsu jauniešu ikdienu un vēlam daudz enerģijas turpmākiem darbiem!

Plašāka informācija www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/21554/ Foto: Edgars SemanisComments


bottom of page