top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Pirmā diena Rumānijā!

12.06. Biedrības darbinieku komanda Erasmus+ programmas projekta " Jaunieši ar invaliditāti - nodarbināti un laimīgi!" ietvaros atrodas Asociatia Esperando Rumānijā, pilsētā Baia Mare. Asociācijas vadītāja Andrada Craciun un Daniel Filipas kopā ar kolēģiem sirsnīgi sagaidīja mūs, lai kopīgi strādātu projekta ietvaros.


Savstarpējā organizāciju darbības prezentēšanas laikā iepazinām viens otra darbību ikdienā un sniegtos sociālos pakalpojumus. Sapratām, ka ir daudz kopīgu lietu un metožu pakalpojumu sniegšanas pamatprincipos un ir arī atšķirīgas darba pieejas, kas dod iespēju domāt par kādas labās prakses piemēru pārņemšanu. Tikšanās virsuzdevums ir iepazīt kā katrā valstīt notiek jauniešu ar invaliditāti iesaistīšana dažādās nodarbinātības aktivitātēs un kopīgi darba grupās apspriest un izdiskutēt par aktualitātēm nodarbinātības jautājumos.


Projekta ietvaros tiks izstrādāts abu valstu apvienotais ceļvedis par jauniešu ar invaliditāti nodarbinātību un izstrādāts video materiāls par labās prakses piemēriem un izaicinājumiem nodarbinātības jautājumos.

“Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

“Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.
Comments


bottom of page