top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Trešā diena Rumānijā!

14.06. Biedrības Cerību spārni darbinieki komanda Erasmus+ programmas projekta " Jaunieši ar invaliditāti - nodarbināti un laimīgi!" ietvaros, apmeklēja Baia Mare iekļaujošās izglītības skolas centru, kurā mācās jaunieši pēc speciālām izglītības programmām no 16 gadu vecuma. Apmācības notiek dažādos līmeņos, kā arī tiek organizētas profesionālās ievirzes programmas būvniecības, tekstila un ēdināšanas jomā.

Izglītības iestāde ir arī kā metodiskais centrs pedagogiem, kuri strādā vispārizglītojošās skolās un nodrošina iekļaujošās izglītības programmu ieviešanu.

Asociatia Esperando centrā jaunieši un darbinieki sagaidīja biedrības pārstāvjus un kopīgi iepazinām abu valstu tradicionālās dziesmas, dejas un mūzikas instrumentus. Sirsnīgā un jautrā atmosfērā telpa piepildījās ar prieku un smaidiem.

Vizītes noslēgumā projekta partneri pārrunāja projekta norisi un dalījās savās pārdomās un iespaidos. Saskatījām ļoti daudz kopīgu vērtību un pieeju darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti un to, ka visa centrā ir pats cilvēks, ar kuru strādājot, tiek izmantota individuāla pieeja cilvēka vajadzībām.

Atziņas par projektu - katrs projekts paplašina mūsu redzesloku un rada iespēju domāt plašāk. Mēs iemācāmies darīt to, ko neesam darījuši. Kopā ar kolēģiem varam saredzēt izaugsmes iespējas. Mēs daudz sapņojam par to, kā vajadzētu būt un ko vajadzētu darīt cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanā, bet zinām, ka pie visiem sapņiem ir jāiegulda arī liels darbs. Projekta laikā mēs iepazīstam cilvēkus, kuri paliek mūsu sirdīs un mēs turpinām sekot viens otra gaitām.

Pateicamies Asociatia Esperando vadītājai Craciun Andrada, Daniel Filipas un kolēģiem par sirsnīgo uzņemšanu, rūpēm un ļoti vērtīgo pieredzes tikšanos!

“Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

“Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.
Comments


bottom of page