top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Uzsākta projekta īstenošana labklājības jomā Siguldas novadāBiedrība “Cerību spārni” ir saņēmusi Latvijas Valsts budžeta finansējumu projektu konkursa “Nevalstisko organizāciju projektu īstenošana labklājības jomā 2018.gadā” ietvaros projekta „Sociālo pakalpojumu attīstība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Siguldas novadā” īstenošanai.


Projekta mērķis ir attīstīt sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai veicinātu nodarbinātību un iekļaušanos darba tirgū Siguldas novadā.


Projekta ietvaros plānots attīstīt personu ar garīga rakstura traucējumiem specializēto darbnīcu un Dienas aprūpes centra pakalpojumus, atjaunojot materiāli tehnisko bāzi, lai kvalitatīvi un ilgtermiņā sniegtu mērķgrupas vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus. Projekta mērķgrupas dalībnieki tiks iesaistīti darba prasmju apguves nodarbībās specializētajās darbnīcās, kur apgūs šūšanas, mašīnadīšanas un sveču liešanas prasmes.


Biedrības “Cerību spārni” speciālisti un darbinieki piedalīsies apmācībās, kur pilnveidos savas profesionālās prasmes.


Projekta īstenošana veicinās biedrības “Cerību spārni” iesākto ilgtspējīgu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un nodarbinātības procesu nodrošināšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas ir viens no biedrības sociālo pakalpojumu attīstības mērķiem. Projekta īstenošana kopumā modernizēs un stiprinās biedrības “Cerību spārni” profesionālo un inovatīvo kapacitāti.


Projekts tiks īstenots līdz 2018.gada 30.novembrim. Projekta īstenošanu finansē Labklājības ministrija.


Informāciju sagatavoja:

biedrība “Cerību spārni”

Comments


bottom of page