top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Uzsākta sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana bērniem

Updated: Mar 24, 2023

Uzsākta projekta “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu iespēju pilnveidošana bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldā.”, Nr. 9.2.2.3./22/A/018 īstenošana.


Projektā ir plānots piedāvāt četrus dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un vienu sociālās rehabilitācijas pakalpojums personu likumiskajiem pārstāvjiem. Bērnu izvērtēšana ir notikusi, un katram ir sastādīts savs individuālais plāns, lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu. Kopā bērniem tiek piedāvāti četri sociālās rehabilitācijas pakalpojumi- mūzikas terapija, kanisterapija, motessori un fizioterapeita pakalpojums. Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem tiks piedāvāts viens sociālās rehabilitācijas pakalpojums- fizioterapijas pakalpojums.


Projekta ietvaros ir paredzēts 12 bērniem ar FT sniegt pakalpojuma 480 reizes. Pieciem bērniem ir paredzēta mūzikas terapija, pieciem bērniem ir nepieciešams montessori pakalpojums un visiem projektā iesaistītajiem bērniem ir nepieciešama kanisterapijas un fizioterapeita pakalpojums.


Projekta kopējās izmaksas ir 49 560.00 EUR, no tām ESF finansējums ir 42 126.00 EUR jeb 85 % un valsts budžeta finansējums ir 7 434.00 EUR jeb 15%.


Comments


bottom of page