top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Uzsākta sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana projekta ietvaros

Biedrība “Cerību spārni” šī gada 27.augustā ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldas novadā.” īstenošanu.


Projekta mērķis ir ieviest sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību 25 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un celtu pašapziņu.

Projektā ir plānots piedāvāt piecus dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un divus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personu likumiskajiem pārstāvjiem. Bērnu izvērtēšana ir notikusi, un katram ir sastādīts savs individuālais plāns, lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu. Kopā bērniem tiek piedāvāti pieci sociālās rehabilitācijas pakalpojumi-mūzikas terapija, smilšu terapija, kanisterapija, mon

tesori un fizioterapeita pakalpojums. Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem tiek piedāvāti divi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi- psihologa konsultācija un fizioterapijas pakalpojums.


Kopējās projekta izmaksas ir 103 096.00 EUR, no tām Eiropas Sociālā Fonda finansējums ir 87 631.60 EUR jeb 85 % un valsts budžeta finansējums ir 15 464.40 EUR jeb 15%.


Comments


bottom of page