top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Uzsāktas mūzikas terapijas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Jau ziņots, ka uzsākta projekta “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu iespēju pilnveidošana bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izaugsmei Siguldā.”, Nr. 9.2.2.3./22/A/018 īstenošana.


Mūzikas terapija ir noderīga personām, kam nepieciešama garīgās un fiziskās veselības uzlabošana. Mūzikas terapija var palīdzēt fiziskas un garīgas invaliditātes, attīstības un uzvedības traucējumu, kā arī smadzeņu bojājumu, neirožu, psihožu, arī runas attīstības traucējumu un dzirdes bojājumu gadījumos.


Projektā ir plānots piedāvāt četrus dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un vienu sociālās rehabilitācijas pakalpojums personu likumiskajiem pārstāvjiem. Bērnu izvērtēšana ir notikusi, un katram ir sastādīts savs individuālais plāns, lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu. Kopā bērniem tiek piedāvāti četri sociālās rehabilitācijas pakalpojumi- mūzikas terapija, kanisterapija, motessori un fizioterapeita pakalpojums. Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem tiks piedāvāts viens sociālās rehabilitācijas pakalpojums- fizioterapijas pakalpojums.


Projekta kopējās izmaksas ir 49 560.00 EUR, no tām ESF finansējums ir 42 126.00 EUR jeb 85 % un valsts budžeta finansējums ir 7 434.00 EUR jeb 15%.


Comments


bottom of page