top of page
Search
  • Writer's pictureCerību Spārni

Uzsākti darbi pie aktivitāšu un bērnu laukuma izveides “Cerību mājas” teritorijāBiedrība “Cerību spārni”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšprogrammas “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, uzsākusi projekta “Aktivitāšu un bērnu laukuma izveide sociālo pakalpojumu centra teritorijā Siguldas novada” (Nr.16-04-AL32-A019.2201-000006) īstenošanu.

Tā ietvaros sociālā atbalsta centra “Cerību māja” teritorijā, Siguldas pagasta “Kārklos” tiks izveidots laukums ar gumijas segumu un uzstādītas bērnu rotaļu iekārtas – smilšu kaste “Kuģītis”, lokomotīve ar vagoniņu, dažādas šūpoles, trenažieris un vingrošanas komplekss “Atlants”. Uzstādīts velosipēdu statīvs ar sešām novietnēm, kā arī soliņš un atkritumu urna. Projekta kopējās izmaksas ir 29 287,52 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda finansējums ir 26 358,77 EUR.

Pateicamies JOKER LTD labdarības fondam par iespēju atbalstīt projektu ar līdzfinansējumu. Plānotos bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma uzstādīšanas būvdarbus veic SIA “KSIL Baltic”. Pēc projekta īstenošanas bērnu rotaļu laukums būs publiski pieejams visiem novada iedzīvotājiem. Uzstādāmās laukuma iekārtas izvēlētas tā, lai sev atbilstošu nodarbi varētu atrast gana bērni, gan viņu vecāki. Ikdienā to izmantos sociālā atbalsta centra “Cerību māja” pakalpojumu saņēmēji, tās ir grūtībās nonākušas māmiņas ar maziem bērniem un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri saņem “atelpas brīža” pakalpojumu.

Projektu plānots īstenot līdz 2017.gada 21.septembrim.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”
Comments


bottom of page