Kopienas pakalpojuma “Cerību sēta” attīstības plāns

image001

Kopienas pakalpojuma „Cerību sēta” attīstības plāns ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par Kopienas pakalpojuma „Cerību sēta” attīstības plāna saturu atbild bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni”.

Attīstības plāna izstrādes darba grupa:
Inga Šķestere, biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja, Eva Viļķina, bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības „Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja, Ruta Leišavniece, Oļegs Zubkovs, Iveta Īle, Lolita Bogdāne, Anda Ruka, Līga Roze-Dumbraite, Rudīte Priede.

Pārblicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce Biedrība “Cerību spārni”, “Kopienas pakalpojuma “Cerību sēta” attīstības plāns” obligāta

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Projektu līdzfinansē Siguldas novada dome.

 


 

Latvijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītais projekts “Tolerance”

image003

Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība 2007.-2013.gadam Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta Tolerance EU 31454 ietvaros tika izstrādāta Rokasgrāmata “Ceļš uz priekšu” vecākiem, kuri audzina bērnu ar attīstības traucējumiem un Dienasgrāmata “Ceļš uz priekšu” vecākiem, kuri audzina bērnu ar attīstības traucējumiem.

 

Autori: Tiia Reimand, Tiina Talvik, Liina Lokko, Sirli Peterson, Zane Kronberga, Diāna Indzere.