Biedrība “Cerību spārni”

Reģistrācijas Nr.: 40008078885

Jurid. adrese: Institūta iela 5A, Peltes, Siguldas nov., Siguldas pag., LV-2150

Faktiskā adrese: Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Biedrībai “Cerību spārni” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Konti ziedojumiem

Ziedojums pamatkontā

Banka: “Swedbank” AS
Bankas konts: LV88HABA0551017689099
SWIFT kods: HABALV22

Ziedojums grupu mājai “Cerību māja”

Banka: “SEB banka” AS
Bankas konts: LV69UNLA0050024029419
SWIFT kods: UNLALV2X

Ziedojums kopienai “Cerību Sēta”

Banka: “Swedbank” AS
Bankas konts: LV24HABA0551029018881
SWIFT kods: HABALV22

Ziedojuma konts

Banka: “SEB banka” AS
Bankas konts: LV38UNLA0050014911298
SWIFT kods: UNLALV2X

 

Ziedot var ne tikai naudu, bet arī laiku, zināšanas, idejas un kontaktus. Būsim ļoti priecīgi, ja sazināsieties ar mums:

–  ja varat mums palīdzēt kādos praktiskos darbos;
–  ja Jums ir kādas zināšanas, ar kurām Jūs vēlētos dalīties;
–  pazīstat kādu, kurš varētu mums palīdzēt;
–  ja Jums ir interesantas sadarbības idejas, kuras mēs varētu kopīgi realizēt.

 

Papildus informācijai:

Eva Viļķina

+371 26371923

ceribusparni(a)ceribusparni.lv 

eva.vilkina(a)ceribusparni.lv