Kā arī būsim pateicīgi par Jūsu atbalstu, veicot pārskaitījumu uz Biedrības “Cerību spārni” ziedojuma kontu: LV38UNLA0050014911298, AS SEB banka


AKTUALITĀTES

Atbalsta programmu „Esi mūsu draugs un palīdzi!”, kurā apvienojas labi cilvēki, lai kopā paveiktu daudz labus darbus!

Kā Jūs varat pievienoties atbalsta programmas draugiem?

Apņemoties un veicot regulāru ziedojumu (Jums iespējamu un mums tik ļoti vērtīgu summu katru mēnesi, piemēram 3.00 EUR vai 5.00 EUR, vai citā apmērā) un tādā veidā atbalstot kādu no mērķiem:

BIEDRĪBA SNIEDZ ATBALSTU:

▪ ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti;
▪ jauniešiem un pieaugušajiem ar invaliditāti;
▪ nodrošina dažādas terapijas, dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumu;
▪ organizē bērnu ar invaliditāti pieskatīšanu ikdienā, lai vecāki varētu strādāt.

Viena bērna atbalsta programma mēnesī izmaksā aptuveni 115 euro.

Jauniešu un pieaugušo ar invaliditāti programma ir vairāk vērsta uz prasmju un iemaņu attīstīšanu un nodarbinātības pasākumu veikšanu, kas vienam cilvēkam mēnesī izmaksā aptuveni 200 euro.

KONTS ZIEDOJUMIEM:
Biedrība “Cerību spārni”
Reģ.nr. 40008078885
Konts: LV88HABA0551017689099, Swedbank AS

SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBU MĀJA”

Palīdzi mums sniegt atbalstu un palīdzību māmiņām ar zīdaiņiem un maziem bērniem, kuras ir nonākušas grūtībās un palikušas bez tuvinieku atbalsta.

“Cerību mājā” vienlaicīgi varam sniegt atbalstu 8 māmiņām ar bērniem, kur speciālistu uzraudzībā:
▪ mammām tiek sniegts emocionāls un psiholoģisks atbalsts;
▪ notiek apmācība bērna aprūpei un dzīvesprasmju apgūšanai;
▪ kopīgi tiek meklēti risinājumi patstāvīgas dzīves sakārtošanā.

Viena mēneša pakalpojuma nodrošināšanai ir nepieciešami 3200 euro, kas ietver sevī speciālistus, ēkas uzturēšanu, pārtikas nodrošināšanu, u.c. izdevumus.

KONTS ZIEDOJUMIEM:
Biedrība “Cerību spārni”
Reģ.nr. 40008078885
Konts: LV69UNLA0050024029419, SEB banka AS

KOPIENA “CERĪBU SĒTA”

Palīdzi mums veidot kopienu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Šie cilvēki dzīvos lauku kopienā, ar nepieciešamo atbalstu iesaistīsies visos saimniecības darbos, atbilstoši savām spējām.

Ziedotāji ir uzdāvinājuši “Cerību sētai” 7h zemi, kur:

▪ ir izstrādāts ģenerālais plāns un attīstības plāns;
▪ tiek veidots augļu dārzs;
▪ turpinās iebraucamā ceļa uzlabošanas darbi.

Mums ir ļoti nepieciešami līdzekļi un materiāli būvniecībai.
KONTS ZIEDOJUMIEM:
Biedrība “Cerību spārni”
Reģ.nr. 40008078885
Konts: LV24HABA0551029018881, Swedbank AS