_PRS3389.WEB_INSTAGRAM_jpg.jpg

Ziedot!

Ziedojot biedrības “Cerību spārni” darbībai, Tu atbalstīsi cilvēkus ar invaliditāti. Ziedotāju atbalsts mums ir ļoti nozīmīgs, jo tādējādi mēs varam pilnveidot cilvēkiem ar invaliditāti sniegtos pakalpojumus un palīdzēt vairāk!

Biedrība sniedz atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, kā arī jauniešiem un pieaugušajiem ar invaliditāti. Šīm grupām tiek nodrošinātas dažādas terapijas, dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojums, bērnu ar invaliditāti pieskatīšana un grupu māju pakalpojums cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ziedotājiem dod iespēju saņemt ienākuma nodokļu atlaides.

Nāc līdzās un atbalsti mūs! Palīdzēt ir viegli!

Ziedot un atbalstīt mūs vari, zvanot pa tālruni 90006661 (4,27 EUR par vienu zvanu)

Esi aicināts iesaistīties atbalsta programmā “Esi mūsu draugs un palīdzi!”.

Ziedojums var būt Tev iespējama un mums tik ļoti vērtīga summa katru mēnesi, piemēram, 3.00 EUR vai 5.00 EUR, vai citā apmērā.

Ikvienam programmas atbalstītājam ik pa trīs mēnešiem e-pastā sniegsim atskaiti par padarīto.

Ja vēlies iesaistīties atbalsta programmā “Esi mūsu draugs un palīdzi!”, aicinām nosūtīt savu vārdu, uzvārdu vai uzņēmumu un e-pasta adresi uz info@ceribusparni.lv.

Iespējas, kā vari sniegt mums palīdzību:

  • veicot finansiālu vai materiālu ziedojumu;

  • līdzdarbojoties mūsu darbā;

  • daloties ar profesionālajām zināšanām;

  • piedāvājot sadarbību un deleģējot funkcijas.

 

Mūsu rekvizīti ziedojumiem:

Biedrība “Cerību spārni”
Reģ. Nr. 40008078885
Juridiskā adrese: Institūta iela 5a, Sigulda,
Faktiskā adrese: Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Siguldas novads, LV-2150
Banka: “SEB banka” AS
Bankas konts: LV38UNLA0050014911298
SWIFT kods: UNLALV2X

Ziedojumu tālrunis

Ziedot un atbalstīt mūs vari, zvanot pa tālruni

90006661 (4,27 EUR par vienu zvanu)